Kogeneracja, trigeneracja, energia z odzysku – o dekarbonizacji przemysłu

Szukasz szczegółowych wiadomości o kogeneracji? Zajrzyj na https://dalkiapolska.com

W wyniku rozkwitu przemysłu pojawiło się nagłe zwiększenie zapotrzebowania na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych sprawia, że przedsiębiorstwa wypatrują nowatorskich rozwiązań, które nie tylko zredukują koszty działalności, ale jednocześnie przyczynią się do powstrzymania szkodliwego ich oddziaływania na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – ograniczenie użycia surowców kopalnych

Działanie, które ma na celu wzmocnienie autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych poprzez implementowanie rozwiązań pozwalających na efektywniejsze wykorzystywanie źródeł energii, głównie przez zredukowanie użycia surowców kopalnych czy zwiększenie udziału elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej oraz ciepła, lub trigeneracja, gdzie prócz energii i ciepła w trakcie jednego procesu technologicznego uzyskiwany jest także chłód.

W licznych dziedzinach przemysłu osiągalne jest także korzystanie z “czystej energii”, a więc energii z odzysku. To energia, która jest generowana na różnych etapach produkcji i która przeważnie bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezmyślnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później ponowne jej wykorzystanie daje po jakimś czasie znaczne oszczędności, jak również przyczynia się do zredukowania śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Nakłady finansowe przeznaczone na dekarbonizację przemysłu równoważą się po kilku latach

W dobie powszechnej świadomości negatywnego wpływu działań człowieka na ekosystem jak również wiedzy, że złoża ropy i gazu za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, gdyż jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w przyszłych dziesięcioleciach. Zorientowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej oraz odnawialnej to najlepsza droga do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Naturalnie, wdrożenie tego typu środków wymaga poniesienia sporych kosztów, jednak w efekcie korzyści jakie one przynoszą, całkiem je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki obniżeniu kosztów kupna energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę innowację. Z kolei zmniejszenie śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego oddziaływania na otoczenie to już zysk dla wszystkich.

Nasze dane:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10