Kilka informacji o systemie rozliczeń SWIFT

System bankowy SWIFT. Więcej szczegółów na flobo.io.

Mimo, że praktycznie rzecz biorąc regularnie korzystamy z usług bankowych, masa osób pierwszy raz dowiedziało się o systemie SWIFT w 2022 roku w kontekście sankcji względem Rosji w związku z wojną na Ukrainie. Jednak system SWIFT istnieje już od lat siedemdziesiątych XX wieku i stanowi jeden z podstaw wydajnego funkcjonowania światowej bankowości.

Co jest główną zaletą systemu rozliczeń SWIFT?

SWIFT to skrótowiec od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, co po polsku znaczy Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Powszechnie jednakże ten skrót stosuje się po prostu do określenia międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych, bez którego wykonanie przelewów międzynarodowych byłoby na pewno zdecydowanie bardziej złożone niż teraz. SWIFT to popularny, ale nie jedyny funkcjonujący aktualnie system tego typu. Nie licząc np. w Polsce funkcjonują dodatkowo z systemów: SEPA, SORBNET i Express Elixir.Na świecie stosowane są również przeróżne systemy lokalne, obsługujące tylko rozliczenia między bankami na obszarze danego państwa.

Co jest w związku z tym największym atutem systemu bankowego SWIFT? Obejmuje on praktycznie wszystkie kraje świata i korzystają z niego nie tylko banki, których liczba dzisiaj przekracza już 11 tysięcy, ale także giełdy, domy maklerskie oraz mnóstwo innych instytucji finansowych. Każdy uczestnik systemu bankowego SWIFT musi posiadać swój unikalny kod (BIC – Bank Identifier Code), złożony z 8 znaków (liter i cyfr). Dopuszczalne jest też przyznawanie kodu BIC oddziałowi banku, w takim przypadku taki kod składa się z 11 znaków.

System bankowy SWIFT – poznaj kody BIC/SWIFT znanych polskich banków

Nawet jeżeli zaledwie od czasu do czasu korzystasz z przelewów międzynarodowych, warto znać kod BIC/SWIFT własnego banku, lub przynajmniej wiedzieć gdzie szybko odszukać takie dane. Poniżej wymieniamy kody BIC/SWIFT znanych banków, obecnych w Polsce.

– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– PKO BP (w tym dla rachunków PKO Inteligo): BPKOPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– CitiBank: CITIPLPX
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– Santander Bank Polska: (wcześniej BZ WBK): WBKPPLPP
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– Bank BPH: BPHKPLPK
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Getin Bank: GBGCPLPK
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]