Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – o notach księgowych

Tu znajdziesz więcej szczegółów o nocie księgowej 40 euro.

Każdy przedsiębiorca wcześniej czy później trafia na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 (lub więcej) euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a gdy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada zaznaczyć, iż notę księgową można wysłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w płatności, w dodatku bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Wypada jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie naruszy utrzymywanych często przez lata dobrych stosunków partnerskich. Przecież opóźnienie w przelaniu opłaty może być kwestią przejściowych kłopotów z wypłacalnością bądź prostego przeoczenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz w sieci

W chwili, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem regulacje mówią o nocie w euro. Informacja o tym znajduje się we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności, która posiada również wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]