Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Tutaj znajdziesz szczegółowe wiadomości dotyczące metody kasowej.

Właściciele firm najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku fiskus nie nie rozpatruje czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – sposób na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone co jakiś czas przypominać kontrahentowi o zapłacie za zrealizowane usługi bądź dostarczone towary. Jeżeli to zdarza się regularnie, nawet dobrze prosperująca firma może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków w odpowiednim terminie i w konsekwencji dostać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania wpłaty od kontrahenta. Ze względu na wskazany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, aczkolwiek powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy więc sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Niezbędne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne sygnowanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Co sprawia, że księgowi nie rekomendują średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe często odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Z reguły powodem tego jest problem z ciągłym kontrolowaniem wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem permanentnego ich śledzenia, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to skomplikowane. Z kolei już przy kilkudziesięciu dokumentach pilnowanie należności pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację ryzyka pomyłek przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]