Syndrom DDA – kim są dorosłe dzieci alkoholików?

Alkoholizm to jeden z najpoważniejszych i najbardziej niebezpiecznych problemów medycznych, jak i społecznych. Wpływa na funkcjonowanie jednostki, rodziny, funkcjonowanie w pracy. Dorosłe Dzieci Alkoholików to szczególna grupa osób, od której można nauczyć się wytrwałości i zdolności do przystosowania w trudnych warunkach. Czym jest syndrom DDA i jakie problemy mają Dorosłe Dzieci Alkoholików?

Syndrom DDA – co to znaczy?

DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików to grupa osób, która wychowywała się w rodzinie z problemem alkoholowym i wykształciła w sobie pewien charakterystyczny system przystosowania do otaczającej rzeczywistości. Syndrom DDA to zespół objawów, które są adaptacyjną odpowiedzią na zaburzone warunki rozwoju, a więc dojrzewania psychicznego, jak i fizycznego.

Od czego zależy wykształcenie syndromu DDA?

Trzeba zaznaczyć, że nie u wszystkich dzieci z domów z problemem alkoholowym wykształcają się wskazane postawy przystosowawcze. Z badań nad alkoholizmem wynika, że wiele zależy od umiejętności postawienia granicy między pojęciami rodziny a własną tożsamością. Co więcej, wykształcenie syndromu DDA może wynikać też od wieku, w jakim dziecko zauważy problem alkoholowy.

Czy jestem DDA?

Dorosłe Dzieci Alkoholików wychowują się w trudnych warunkach. W dorosłe życie wchodzą z bagażem doświadczeń, stale mierząc się z niskim poczuciem własnej wartości, wstydem czy lękami. Najważniejsze jest dla nich poczucie bezpieczeństwa i przywrócenie równowagi. DDA to ludzie, którzy wynoszą z domu strach i poszukują swojej tożsamości, ponieważ przez wiele lat jedynie odgrywały określone role w dysfunkcyjnej rodzinie. Wyróżnia się cztery postawy, jakie zwykle przyjmują dzieci alkoholików. Są to:

 • bohater – pełni w rodzinie rolę dorosłego,
 • błazen – inaczej maskotka, stara się rozbawić rodzinę w trudnych sytuacjach, mimo dużego cierpienia,
 • kozioł ofiarny – ryzykuje w podejmowaniu decyzji, wykazuje cechy kierownicze, ale stale szuka wsparcia,
 • cień – czyli dziecko niewidzialne, stara się zachowywać tak, jakby go nie było.

Kogo dotyczy syndrom DDA?

Prawdą jest, że jeśli w rodzinie jest chociaż jeden alkoholik, to choruje cała rodzina. Rozwój i dorastanie w domu alkoholików i socjalizacja w niesprzyjających warunkach pozbawiają dzieci wielu ważnych umiejętności. Syndrom DDA to efekt współuzależnienia, które dotyka osoby z otoczenia alkoholika. Lata badań i obserwacji Dorosłych Dzieci Alkoholików pozwoliło na wyróżnienie zestawu cech, które łączy wiele osób, u których stwierdza się syndrom DDA.

Dorosłe Dzieci Alkoholików – objawy

 • niska samoocena,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • poczucie osamotnienia,
 • poczucie winy,
 • potrzeba bliskości, a jednocześnie lęk przed bliskością,
 • lęk przed odrzuceniem,
 • uczucie wstydu,
 • nieufność wobec innych i potrzeba kontroli,
 • nadodpowiedzialność,
 • perfekcjonizm,
 • problemy z wyrażaniem własnego zdania i emocji,
 • problemy z rozpoznawaniem własnych potrzeb.

Dorosłe Dzieci Alkoholików

Wśród DDA przeważają takie uczucia jak lęk przed odrzuceniem i okazywaniem prawdziwych uczuć oraz nieufność.

Problemy ludzi z syndromem DDA

Chociaż Dorosłe Dzieci Alkoholików wykształcają w sobie zachowania, dzięki którym są w stanie przetrwać wychowanie w rodzinie z problemem alkoholowym, to mimo dorastania, często mierzą się z wieloma problemami nawet w dorosłym życiu. Wychowując się jako osoby współuzależnione, przyjmują określone role, podporządkowując swoje życie uzależnieniu rodzica. Co więcej, często czują się opuszczone, niekochane i niepotrzebne. Przez silne poczucie osamotnienia szukają stabilizacji i jak powietrza potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Przez stałą potrzebę kontroli, niskie poczucie własnej wartości, lęk przed odrzuceniem, a także problemy z przestrzeganiem własnych i cudzych granic, u Dorosłych Dzieci Alkoholików obserwuje się trudności w nawiązaniu i podtrzymaniu zdrowych relacji partnerskich.

Terapia DDA – Wrocław

Z różnych badań wynika, że w Polsce żyje od pół miliona do trzech milionów DDA. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z wykształcenia syndromu, a niepowodzenia w życiu traktuje jak kwestie osobowości, nie łącząc problemów z alkoholizmem rodziców i jako skutek nieszczęśliwego dzieciństwa. W centrum zainteresowania problemu alkoholowego w rodzinie zwykle stawia się osobę uzależnioną. Niestety często jest to błąd, ponieważ terapia i leczenie powinny dotyczyć także osób współuzależnionych. Terapia DDA to jedyny sposób, aby zrozumieć siebie i swoje potrzeby. Jest polecana Dorosłym Dzieciom Alkoholików, którzy chcą przejąć kontrolę nad własnym życiem i być szczęśliwym.

Źródło tekstu: https://osrodekprzebudzenie.org/syndrom-dda-kim-sa-dorosle-dzieci-alkoholikow/