Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Jeśli szukasz kontenerów rolkowych, koniecznie sprawdź ekombud.pl

Nie wszystkie odpady powinny być wyrzucane do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w trakcie różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z gromadzeniem oraz przewozem odpadów. By się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz albo materiały sypkie

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do przechowywania oraz przewozu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Ich załadunek usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich przedsiębiorstw?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Wśród nich można wymienić między innymi brygady sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Użyczają je one klientom, a po napełnieniu odwożą do punktu legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Nasze dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]