Badania operatorów – jak często przeprowadzać?

Sprawdź, jak zamówić badania operatorów Bielsko Biała.

Do rozpoczęcia działalności w wielu profesjach wymagane są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy badany je ma, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je przeprowadzić, należy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w dużej mierze rzutuje rodzaj profesji, w jakiej chce pracować badany. Inne badania przeprowadzane są w przypadku prawników, odmienne zaś dla operatorów suwnic lub wózków widłowych. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania są zlecane dużo częściej. Warto zatem powiedzieć parę zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich specyfikę i jakie predyspozycje okazują się w ich trakcie sprawdzane.

Reguły badań operatorów

Częstotliwość i charakter badań operatorów wózków paletowych oraz innych pojazdów wykorzystywanych w przemyśle reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co 3 albo 4 lata, poza badanymi po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przechodzenia badań co 2 lata. Warto jednak nie zapominać, iż przebieg badań może zostać zmodyfikowany, jeżeli wykonujący je psycholog stwierdzi, iż niezbędne są dodatkowe badania albo poszczególne elementy są w konkretnym wypadku niepotrzebne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zazwyczaj postać papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Później przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, polegające zwykle na wciśnięciu odpowiedniego guzika po zaświeceniu się diody oraz przetestowaniu tego, czy kandydat jest w stanie wystarczająco prędko zahamować. Badania operatorów to również testy zdolności postrzegania odległości i wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]