Badania psychologiczne kierowców niezbędne w pewnych zawodach

Chcesz dowiedzieć się, komu zlecić badania psychotechniczne Bielsko Biała? Na co czekasz? Koniecznie skieruj się na www.testypsychologiczne.com.pl.

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego typu badaniom. Są one wymagane w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Widać zatem, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć tylko wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe instytucje – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. W toku badań ważny jest wiek badanego, bo sprawdzane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zwykle wykonuje się co pięć lat, ale gdy ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, muszą wykonywać badania corocznie.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]