Badania wysokościowe – bezpieczeństwo pracy na wysokości

Dowiedz się, kto ma w swojej ofercie badania wysokościowe Bielsko

Pracą na wysokościach nazywamy pracę wykonywaną na wysokości powyżej trzech metrów ponad podłogą bądź gruntem. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale także pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych zawodów. Jak wyglądają tego rodzaju badania?

Co kontrolują badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo iż według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy musi być wykonywana z używaniem odpowiednich zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być groźna. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, uskarżające się na kłopoty z równowagą bądź mające kłopoty ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi więc kompleksowa diagnostyka z zakresu okulistyki, laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem) oraz neurologii. Badania przeprowadza się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy wykorzystaniu specjalnej aparatury. W toku badań można również wykryć problemy do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości, ich wykonanie jest więc szczególnie istotne. Nie należy martwić się, iż niezbędne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, gdyż jest możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe trzeba wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, iż w toku pełnienia obowiązków mogą pojawić się kłopoty ze zdrowiem, a także, iż tak nakazuje prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy mają więcej niż 50 lat, są zobowiązani natomiast wykonywać je każdego roku.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]