Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Szukasz profesjonalnej pomocy? Skontaktuj się z tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego Kraków.

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia studiów lub pracy w naszym kraju.

W jakich sytuacjach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Ukrainy, Rosji bądź Białorusi. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. W związku z tym, żeby pracować w tym zawodzie, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]