Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

Usługi prywatnych detektywów są coraz popularniejsze. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo pomocne także dla przedsiębiorców – pozwalają np. sprawdzić czy pracownik będący na L-4 faktycznie nie jest w stanie pracować lub czy informacje przedłożone przez niego w podaniu o pracę są prawdziwe. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien mieć detektyw i w rozstrzygnięciu jakich spraw może być pomocny.

Detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę prywatnego detektywa. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, trzeba posiadać stosowną licencję, którą otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, że osoby podchodzące do testu muszą również spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład UE, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji i co najmniej średniego wykształcenia. Wymogiem jest też bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję prywatnego detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy szukać pomocy detektywa?

Największa część zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się między innymi kiedy podejrzewamy, iż nasz partner jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam również określić rzeczywistą wysokość dochodów byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.